Facebook Youtube
Regulamin

RegulaminPonadto:


Zarządzający PROFBUD ARENA zastrzega sobie prawo do podania informacji i zdjęć z turniejów, chyba że Organizator turnieju zastrzeże w formie pisemnej brak zgody na publikację.

Obowiązuje od 1 lipca 2018 roku.

© Copyright 2023
Realizacja: Interkros